Ladda ner boken

Se filmen

Om oss

Detta metodmaterial har arbetats fram inom ramen för det treåriga projektet Dramakällan som Sensus genomfört med medel från Allmänna arvsfonden.

Projektets övergripande syfte är att tillgängliggöra drama och teaterarbete för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vill du veta mer om projektet är du välkommen att besöka den tidigare projektbloggen.

Kontakta oss:

Anna Olofsson
anna.dramakallan@sensus.se
031-708 39 36

Malin Martinsson
malin.martinsson@sensus.se
070-508 78 09

Följ oss på:

Copyright © Dramakällan 2017