Ladda ner boken

Se filmen

Om oss

Detta metodmaterial har arbetats fram inom ramen för det treåriga projektet Dramakällan som Sensus genomfört med medel från Allmänna arvsfonden.

Kontakta oss:

Anna Olofsson
anna.dramakallan@gmail.com

Malin Martinsson
malin.martinsson@sensus.se
070-508 78 09

Följ oss på:

Copyright © Dramakällan 2017