Illustration: Johanna Gustavsson

Dramakällans anpassade material

Den anpassade delen av Dramakällans material består av en e-bok och en film som på ett lätt och beskrivande sätt förklarar vad drama och teater är. Det är utformat så att många kan tillgodogöra sig det på egen hand men ibland behöver personer med intellektuell funktionsnedsättning ytterligare stöd i att förstå större perspektiv, begrepp och begreppsvärldar. Att lära genom att göra, är oftast den bästa vägen till kunskap i detta sammanhang.

Här kan du ladda ner den lättlästa e-boken och filmen.

Så här kan du använda det anpassade materialet

Här följer ett förslag på hur du som ledare i drama/teater kan använda Dramakällans anpassade material i en grupp för att öka förståelsen för vad teater, drama och dramaövningar är samt varför vi gör dem. Det upplägg som följer är utformat för drama/teatergrupper som varit igång ett litet tag. Förslaget är upplagt på fem tillfällen. Beroende på hur din grupp fungerar kanske dessa tillfällen måste bli fler eller färre. Det går även att jobba med materialet intensivt under en eller två dagar. Visa boken och filmen på ett sätt så att alla kan se. Gärna via en TV-skärm eller en projektor.

Tillfälle 1

Visa och lyssna på hela boken Dramakällan Lättläst.
Samtala kring gruppens egna erfarenheter av drama.
Låt deltagarna välja favoritövningar som ni sedan gör.
Avsluta med en runda där alla får säga något om passet.
Exempelfråga: Vilka dramaövningar brukar vi göra i vår grupp?

Tillfälle 2

Visa och lyssna på 

 • Kapitel 1: Drama
 • Kapitel 2: Teater
 • Kapitel 3: Dramagruppen

Samtala kring föreställningar ni gjort eller sett.
Gör sedan övningar som övar reflektion och att kommunicera kring tankar och åsikter.
Avsluta med en runda där alla får säga något om passet.

Exempelfrågor: Vilka är med i vår grupp? Är vi en dramagrupp? Är vi en teatergrupp?
Exempelövningar från Dramakällan Handledning: ”Beskriv föremålet” sidan 137, ”Vem är jag” sidan 111, ”Skicka vidare” sidan 135.

Tillfälle 3

Visa och lyssna på 

 • Kapitel 4: Skicka bollen
 • Kapitel 5: Rörelse i ring
 • Kapitel 6: Spegelövning
 • Kapitel 7: Skicka klappen
 • Kapitel 8: Ta i hand-kull
 • Kapitel 9: Pusta ut

Gör övningarna med en paus efter Spegelövning, där ni kan prata om övningarna.
Avsluta med en runda där alla kan reflektera kring de resterande övningarna.
Exempelfrågor: Vad är övningarna bra för? Varför gör vi dramaövningar?

Tillfälle 4

Visa och lyssna på 

 • Kapitel 10: Runda
 • Kapitel 11: Ledaren
 • Kapitel 12: Gruppen

Samtala kring grupp och ledarskap.
Gör en samarbetsövning och en ledarskapsövning.
Titta på filmen.
Avsluta med en runda där alla kan reflektera kring grupp, ledarskap och filmen.
Exempelfrågor: Vad har vi för regler i vår grupp? Hur gör en bra ledare?
Exempelövningar från Dramakällan Handledning: ”Knuten” sidan 141, ”Fågelformation” sidan 148.

Tillfälle 5

Titta på filmen igen.

Visa, lyssna på eller läs förordet.

Här kan ni skriva, måla, göra collage, självständigt gestalta era tankar om det ni sett, reflekterat kring och gjort under alla tillfällen. Var och en efter förmåga. Avsluta med en runda där ni kan redovisa vad som skapades under passet.

Om du vill använda materialet på ett helt annat sätt utifrån dina egna högst kreativa och pedagogiska tankar så finns det inga hinder.

Ytterligare stöd finns i Dramakällans handledningsbok.