Medarbetare på Dramakällan

Anna, Malin och Maja, medarbetare i projektet.

Om oss

Detta metodmaterial har arbetats fram inom ramen för det treåriga projektet Dramakällan som Sensus genomfört med medel från Allmänna arvsfonden.

Projektets övergripande syfte är att tillgängliggöra drama och teaterarbete för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vill du veta mer om projektet är du välkommen att besöka den tidigare projektbloggen.

Kontakta oss:

Anna Olofsson, anna.dramakallan@gmail.com
Malin Martinsson, malin.martinsson@sensus.se / 070-508 78 09